Portal Rasmi
Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

PKG

 

# Nama Email No Telefon No Fax
1. PKG RENGGAMpkg_renggam@moe.gov.my 07-7535 749 07-7535 749
2. PKG AIR HITAMpkg_air_hitam@moe.gov.my 07-7581 106 07-7581 106
3. PKG JLN TG. BENDAHARApkg_jalan_tunku_bendahara@moe.gov.my 06-9521 849 06-9521 849
4. PKG SEROMpkg_serom@moe.gov.my 06-9753 257 06-9753 257
5. PKG BANDAR KULAIpkg_bandar_kulai@moe.gov.my 07-6626 530 07-6626 530
6. PKG LENGApkg_lenga@moe.gov.my 06-9711 580 06-9711 580
7. PKG PARIT SETONGKATpkg_parit_setongkat@moe.gov.my 06-9525 470 06-9525 470
8. PKG TONGKANG PECAHpkg_tongkang_pecah@moe.gov.my 07-4322 455 07-4322 455
9. PKG BENUTpkg_benut@moe.gov.my 07-6904 393 07-6904 393
10. PKG PENGGARAMpkg_penggaram@moe.gov.my 07-4326 272 07-4326 272
11. PKG GELANG PATAHpkg_gelang_patah@moe.gov.my 07-5101 843 07-5101 843
12. PKG SERI MEDANpkg_seri_medan@moe.gov.my 07-4850 453 07-4850 453
13. PKG BANDAR KOTA TINGGIpkg_bandar_kota_tinggi@moe.gov.my 07-8834 575 07-8834 575
14. PKG LABISpkg_labis@moe.gov.my 07-9253 544 07-9253 544
15. PKG PARIT RAJApkg_parit_raja@moe.gov.my 07-4542 677 07-4542 677
16. PKG TASEK UTARApkg_tasek_utara@moe.gov.my 07-2362 209 07-2362 209
17. PKG BANDAR SEGAMATpkg_bandar_segamat@moe.gov.my 07-9321 260 07-9321 260
18. PKG PENGERANGpkg_pengerang@moe.gov.my 07-8278 720 07-8278 720
19. PKG ENDAUpkg_endau@moe.gov.my 07-7944 197 07-7944 197
20. PKG SENGGARANGpkg_senggarang@moe.gov.my 07-4292 153 07-4292 153
21. PKG BANDAR KLUANGpkg_bandar_kluang@moe.gov.my 07-7735 590 07-7735 590
22. PKG KUKUPpkg_kukup@moe.gov.my 07-6874 943 07-6874 943
23. PKG PARIT JAWApkg_parit_jawa@moe.gov.my 06-9873 631 06-9873 631
24. PKG TANGKAKpkg_tangkak@moe.gov.my 06-9785 237 06-9785 237
25. PKG BANDAR PONTIANpkg_bandar_pontian@moe.gov.my 07-6876 361 07-6876 361
26. PKG PEKAN NENASpkg_pekan_nenas@moe.gov.my 07-6993 424 07-6993 424
27. PKG PARIT BUNGApkg_bunga@moe.gov.my 06-9518 744 06-9518 744
28. PKG SEGAMAT BARUpkg_segamat_baru@moe.gov.my 07-9317 345 07-9317 345
29. PKG BAKRIpkg_bakri@moe.gov.my 06-9864 984 06-9864 984
30. PKG BANDAR BARU UDApkg_kompleks_uda@moe.gov.my 07-2381 385 07-2381 385
31. PKG PALOHpkg_paloh@moe.gov.my 07-7813 878 07-7813 878
32. PKG SUNGAI SAYONGpkg_sungai_sayong@moe.gov.my 07-8978 420 07-8978 420
33. PKG BANDAR MERSINGpkg_bandar_mersing@moe.gov.my 07-7994 137 07-7994 137
34. PKG PASIR GUDANGpkg_pasir_gudang@moe.gov.my 07-2519 630 07-2519 630
35. PKG YONG PENGpkg_yong_peng@moe.gov.my 07-4674 798 07-4674 798
36. PKG BULOH KASAPpkg_buloh_kasap@moe.gov.my 07-9442 179 07-9442 179
37. PKG BANDAR RENGGAMpkg_renggam@moe.gov.my 07-7535 749 07-7535 749
38. PKG BAGANpkg_bagan@moe.gov.my 07-4130 413 07-4130 413
39. PKG KLUANG TIMURpkg_kluang_timur@moe.gov.my 07-7711 611 07-7711 611
40. PKG MAJIDEEpkg_majidee@moe.gov.my 07- 2243 223 07-3323 223
41. PKG SUNGAI BALANGpkg_sungai_balang@moe.gov.my 07-9881 967 07-9881 967
42. PKG BANDAR MASpkg_bandar_mas@moe.gov.my 07-8236 728 07-8236 728
43. PKG PARIT SULONGpkg_parit_sulong@moe.gov.my 07-4187 104 07-4187 104
44. PKG ULU TIRAMpkg_ulu_tiram@moe.gov.my 07-8614 494 07-8614 494
45. PKG BUKIT GAMBIRpkg_bukit_gambir@moe.gov.my 06-9763 233 06-9763 233
46. PKG PDG MAT SIRATpkg_padang_matsirat@moe.gov.my 04-9556 282 04-9559 620
47. PKG PADANG SERAIpkg_padang_serai@moe.gov.my 04-4850 342 04-4852 359
48. PKG BUKIT JENUNpkg_bukit_jenun@moe.gov.my 04-7597 440 04-7598 801
49. PKG KUALA KETILpkg_kuala_ketil@moe.gov.my 04-4162 699 04-4162 260
50. PKG POKOK SENApkg_pokok_sena@moe.gov.my 04-7823 494 04-7822 048
51. PKG BUJANGpkg_bujang@moe.gov.my 04-4572 707 04-4571 233
52. PKG TUNJANGpkg_tunjang@moe.gov.my 04-9291 307 04-9292 915
53. PKG KUALA PEGANGpkg_kuala_pegang@moe.gov.my 04-4766 477 04-4765 829
54. PKG PENDANGpkg_pendang@moe.gov.my 04-7597 451 04-7592 943
55. PKG SERDANGpkg_serdang@moe.gov.my 04-4077 445 04-4076 711
56. PKG TELUK KECHAIpkg_teluk_kechai@moe.gov.my 04-7717 203 04-7710 658
57. PKG KOTA KUALA MUDApkg_kota_k_muda@moe.gov.my 04-4387 369 04-4387 930
58. PKG KODIANGpkg_kodiang@moe.gov.my 04-9255 797 04-9256 543
59. PKG BALINGpkg_baling@moe.gov.my 04-4701 891 04-4707 196
60. PKG ALOR JANGGUS pkg_alor_janggus@moe.gov.my 04-7301 000 04-7327 249
61. PKG AYER HITAMpkg_ayer_hitam@moe.gov.my 04-7949 901 04.7949 714
62. PKG SUNGAI LIMAUpkg_sungai_limau@moe.gov.my 04-7693 512 04-7694 964
63. PKG SUNGAI LAYARpkg_sungai_layar@moe.gov.my 04-4257 728 04-4236 678
64. PKG HOSBApkg_hosba@moe.gov.my 04-9161 066 04-9171 869
65. PKG SIKpkg_sik@moe.gov.my 04- 4695 891 04-4692 958
66. PKG BANDAR BAHARUpkg_bandar_baharu@moe.gov.my 05-7162 000 05-7160 361
67. PKG KULIMpkg_kulim@moe.gov.my 04-4919 313 04-4950 930
68. PKG SIMPANG EMPATpkg_simpang_empat@moe.gov.my 04-7643 055 04-7647 502
69. PKG SUNGAI PETANIpkg_sungai_petani@moe.gov.my 04-4228 962 04-4236 353
70. PKG LANGGARpkg_langgar@moe.gov.my 04-7877 217 04-7870 366
71. PKG GURUNpkg_gurun@moe.gov.my 04-4687 163 04-4682 996
72. PKG KUAHpkg_kuah@moe.gov.my 04-9662 829 04-9662 830
73. PKG SUNGAI ULARpkg_sungai_ular@moe.gov.my 04-4911 582 04-4901 835
74. PKG TOKAIpkg_tokai@moe.gov.my 04-7641 058 04-7647 453
75. PKG BUKIT SELAMBAUpkg_bukit_selambau@moe.gov.my 04-4192 310 04-4191 223
76. PKG KUALA NERANGpkg_kuala_nerang@moe.gov.my 04-7822 768 04-7822 993
77. PKG YANpkg_yan@moe.gov.my 04-4655 550 04-4658 704
78. PKG BADAKpkg_badak@moe.gov.my 09-7789 092 09-7789 092
79. PKG KOTApkg_kota@moe.gov.my 09-7472 055 09-7472 055
80. PKG PASIR PEKANpkg_pasir_pekan@moe.gov.my 09-7198 063 09-7198 063
81. PKG DABONGpkg_dabong@moe.gov.my 09-9605 597 09-9605 597
82. PKG JELIpkg_jeli@moe.gov.my 09-9440 012 09-9440 012
83. PKG AYER LANASpkg_ayer_lanas@moe.gov.my 09-9468 285 09-9468 285
84. PKG KAMPONG CHAPpkg_kg_chap@moe.gov.my 09-7533 771 09-7533 771
85. PKG PAHIpkg_pahi@moe.gov.my 09-9770 043 Tiada
86. PKG CHERANG RUKUpkg_cherang_ruku@moe.gov.my 09-6912 288 09-6912 288
87. PKG JAMBU LAWARpkg_jambu_lawar@moe.gov.my 09-9753 051 09-9753 051
88. PKG BERIS KUBOR BESAR pkg_beris_kubor_besar@moe.gov.my 09-7649 605 09-7649 605
89. PKG KAMPUNG BEDALpkg_kg_bedal@moe.gov.my 09-9609 323 09-9609 717
90. PKG MEKASARpkg_mekasar@moe.gov.my 09-7900 988 09-7900 988
91. PKG CHABANG EMPATpkg_chabang_empat@moe.gov.my 09-7198 523 09-7198 523
92. PKG TUMPATpkg_tumpat@moe.gov.my 09-7256 461 09-7256 461
93. PKG IPOHpkg_ipoh@moe.gov.my 09-9551 630 09-9551 630
94. PKG KETEREHpkg_ketereh@moe.gov.my 09-7886 237 09-7886 237
95. PKG MACHANGpkg_machang@moe.gov.my 09-9752 608 09-9752 608
96. PKG BUKIT JAWApkg_bukit_jawa@moe.gov.my 09-7891 197 09-7891 197
97. PKG TAPANGpkg_tapang@moe.gov.my 09-7654 506 09-7654 506
98. PKG GUA MUSANGpkg_gua_musang@moe.gov.my 09-9124 694 09-9124 694
99. PKG KEDAI TANJONGpkg_kedai_tanjung@moe.gov.my 09-7960 194 Tiada
100. PKG LABOKpkg_labok@moe.gov.my 09-7878 844 09-7878 844
101. PKG BANGGOLpkg_banggol@moe.gov.my 09-7471 161 09-7471 161
102. PKG RANTAU PANJANGpkg_rp_kel@moe.gov.my 09-7951 300 09-7951 300
103. PKG GAALpkg_gaal@moe.gov.my 09-7867 207 09-7867 207
104. PKG KANGKONGpkg_kangkong@moe.gov.my 09-7943 543 09-7943 543
105. PKG CHENGpkg_cheng@moe.gov.my 06-3341 832 06-3341 834
106. PKG MELEKEKpkg_melekek@moe.gov.my 06-5565 523 06-5568 707
107. PKG SERKAMpkg_serkam@moe.gov.my 06-2619 202 06-2617 121
108. PKG BATU BERENDAMpkg_bt_berendam@moe.gov.my 06-3171 726 06-3171 727
109. PKG MASJID TANAHpkg_masjid_tanah@moe.gov.my 06-3844 567 06-3842 922
110. PKG SELANDARpkg_selandar@moe.gov.my 06-5251 914 06-5253 145
111. PKG BACHANGpkg_bachang@moe.gov.my 06-3350 380 06-3341 830
112. PKG MASJID BARUpkg_masjid_baru@moe.gov.my 06-5229 657 06-5228 390
113. PKG SEBATUpkg_sebatu@moe.gov.my 06-2659 901 06-2659 253
114. PKG ALOR GAJAHpkg_alor_gajah@moe.gov.my 06-5565 526 06-5565 520
115. PKG KAMPUNG GELAMpkg_kampung_gelam@moe.gov.my 06-3510 319 06-3514 631
116. PKG PENGKALAN BALAKpkg_pengkalan_balak@moe.gov.my 06-3844 569 06-3844 635
117. PKG AIR MOLEKpkg_air_molek@moe.gov.my 06-2688 163 06-2688 162
118. PKG JASINpkg_jasin@moe.gov.my 06-5294 296 06-5296 033
119. PKG GANUNpkg_ganun@moe.gov.my 06-5547 039 06-5547 258
120. PKG PADANG TEMUpkg_padang_temu@moe.gov.my 06-2834 731 06-2818 949
121. PKG PORT DICKSONpkg_port_dickson@moe.gov.my 06-6472 587 06-6464 744
122. PKG GEMASpkg_gemas@moe.gov.my 07-9482 915 07-9483 971
123. PKG TANJUNG IPOHpkg_tanjung_ipoh@moe.gov.my 06-4887 396 06-4889 726
124. PKG KUALA PILAHpkg_kuala_pilah@moe.gov.my 06-4811 491 06-4843 692
125. PKG PERTANGpkg_pertang@moe.gov.my 09-4914 759 09-4914 759
126. PKG CHUAHpkg_chuah@moe.gov.my 06-6582 149 06-6582 672
127. PKG TAMPINpkg_tampin@moe.gov.my 06-4416 554 06-4413 706
128. PKG KUALA KLAWANGpkg_kuala_klawang@moe.gov.my 06-6137 713 06-6136 089
129. PKG NILAIpkg_nilai@moe.gov.my 06-7992 878 06-7994 080
130. PKG BATU KIKIRpkg_batu_kikir@moe.gov.my 06-4982 440 06-4982 235
131. PKG ROMPINpkg_rompin@moe.gov.my 06-4576 527 06-4576 726
132. PKG KOTApkg_kota_ns@moe.gov.my 06-4381 513 06-4381 513
133. PKG MANTINpkg_mantin@moe.gov.my 06-7583 571 06-7583 142
134. PKG BAHAUpkg_bahau@moe.gov.my 06-4582 705 06-4582 705
135. PKG REMBAUpkg_rembau@moe.gov.my 06-6853 791 06-6851 385
136. PKG JOHOLpkg_johol@moe.gov.my 06-4368 186 06-4369 401
137. PKG MAMBAUpkg_mambau@moe.gov.my 06-6329 415 06-6337 196
138. PKG AMPANGAN pkg_ampangan@moe.gov.my 06-7615 854 06-7621 440
139. PKG RANTAUpkg_rantau@moe.gov.my 06-6947 906 06-6947 906
140. PKG GEMENCHEHpkg_gemencheh@moe.gov.my 06-4317 381 06-4318 195
141. PKG LUIpkg_lui@moe.gov.my 06-4961 137 06-4961 137
142. PKG BANDAR MARANpkg_bandar_maran@moe.gov.my 09-4773 406 09-4771 436
143. PKG KARAKpkg_karak@moe.gov.my 09-2312 066 09-2314 576
144. PKG BANDAR TEMERLOHpkg_bandar_temerloh@moe.gov.my 09-2965 064 09-2969 468
145. PKG MUADZAM SHAHpkg_muadzam_shah@moe.gov.my 09-4522 798 09-4525 548
146. PKG CHENORpkg_chenor@moe.gov.my 09-2995 116 09-2996 235
147. PKG TEMBELINGpkg_tembeling@moe.gov.my 09-3086 598 09-2664 503
148. PKG BANDAR JERANTUTpkg_bandar_jerantut@moe.gov.my 09-2681 935 09-2681 527
149. PKG JALAN SUNGAI LEMBING 09-5431 326pkg_jln_sungai_lembing@moe.gov.my 09-5431 389
150. PKG BANDAR ROMPINpkg_bandar_rompin@moe.gov.my 09-4145 395 09-4141 970
151. PKG LANCHANGpkg_lanchang@moe.gov.my 09-2803 573 09-2805 573
152. PKG CAMERON HIGHLANDSpkg_cameron_highlands@moe.gov.my 05-4912 417 05-4914 202
153. PKG TAHANpkg_tahan@moe.gov.my 09-2661 809 09-2672 117
154. PKG BANDAR PUSATpkg_bandar_jengka@moe.gov.my 09-4661 898 09-4663 089
155. PKG JENGKApkg_jengka@moe.gov.my 09-4764 595 09-4766 723
156. PKG BANDAR RAUBpkg_bandar_raub@moe.gov.my 09-3554 403 09-3552 981
157. PKG KUALA LIPISpkg_kuala_lipis@moe.gov.my 09-3122 539 09-3125 355
158. PKG BERApkg_bera@moe.gov.my 09-2462 420 09-2462 954
159. PKG PELANGAIpkg_pelangai@moe.gov.my 09-2391 878 09-2391 298
160. PKG BANDAR BENTONGpkg_bandar_bentong@moe.gov.my 09-2226 712 09-2232 486
161. PKG JAYA GADINGpkg_jaya_gading@moe.gov.my 09-5421 527 09-5421 951
162. PKG TRIANGpkg_triang@moe.gov.my 09-2446 248 09-2446 500
163. PKG BANDAR PEKANpkg_bandar_pekan@moe.gov.my 09-4222 440 09-4227 176
164. PKG KUALA KRAUpkg_kuala_krau@moe.gov.my 09-2861 388 09-2862 913
165. PKG BENTApkg_benta@moe.gov.my 09-3239 864 09-3238 518
166. PKG PANTAIpkg_pantai@moe.gov.my 09-5341 662 09-5343 464
167. PKG GELANGGIpkg_gelanggi@moe.gov.my 09-2668 452 09-2668 918
168. PKG TERUNTUMpkg_teruntum@moe.gov.my 09-5159 733 09-5159 743
169. PKG BANDAR MENTAKABpkg_bandar_mentakab@moe.gov.my 09-2777 088 09-2784 394
170. PKG KERATONGpkg_keratong@moe.gov.my 09-4458 953 09-4458 952
171. PKG BATU TALAMpkg_batu_talam@moe.gov.my 09-3697 511 09-3697 511
172. PKG PADANG TENGKUpkg_padang_tengku@moe.gov.my 09-3291 476 09-3291 796
173. PKG DONGpkg_dong@moe.gov.my 09-3658 473 09-3659 694
174. PKG TEMINpkg_temin@moe.gov.my 09-2662 997 09-2672 108
175. PKG SEBERANG JAYApkg_seberang_jaya@moe.gov.my 04-3996 869 04-3996 869
176. PKG BALIK PULAUpkg_balik_pulau@moe.gov.my 04-8666 039 04-8666 039
177. PKG GELUGORpkg_gelugor@moe.gov.my 04-6563 282 04-6563 282
178. PKG PENANTIpkg_penanti@moe.gov.my 04-5211 612 04-5211 612
179. PKG ALMApkg_alma@moe.gov.my 04-5307 882 04-5307 882
180. PKG TELOK AIR TAWARpkg_teluk_air_tawar@moe.gov.my 04-3511 813 04-3511 813
181. PKG DATUK KERAMATpkg_datuk_keramat@moe.gov.my 04-2280 805 04-2280 805
182. PKG PENAGApkg_penaga@moe.gov.my 04-5791 261 04-5791 261
183. PKG AIR ITAMpkg_air_itam@moe.gov.my 04-2285 413 04-2285 413
184. PKG TASIK GELUGORpkg_tasek_gelugor@moe.gov.my 04-5733 342 04-5733 342
185. PKG BUTTERWORTHpkg_butterworth@moe.gov.my 04-3333 499 04-3333 499
186. PKG NIBONG TEBALpkg_nibong_tebal@moe.gov.my 04-5981 026 04-5981 026
187. PKG TANJUNG BUNGApkg_tanjung_bunga@moe.gov.my 04-8993 051 04-8993 051
188. PKG BUKIT MERTAJAMpkg_bukit_mertajam@moe.gov.my 04-5302 275 04-5302 275
189. PKG KEPALA BATASpkg_kepala_batas@moe.gov.my 04-5754 218 04-5754 218
190. PKG SG. BAKAPpkg_sg_bakap@moe.gov.my 04-5822 735 04-5822 735
191. PKG BAYAN LEPASpkg_bayan_lepas@moe.gov.my 04-6448 997 04-6448 997
192. PKG KELAWAIpkg_kelawai@moe.gov.my 04-2284 662 04-2284 662
193. PKG GOPENGpkg_gopeng@moe.gov.my 05-3593 443 05-3595 579
194. PKG PARIT BUNTARpkg_parit_buntar@moe.gov.my 05-7175 425 05-7175 425
195. PKG TANJUNG TUALANGpkg_tanjung_tualang@moe.gov.my 05-3701 215 05-3701 215
196. PKG AYER TAWARpkg_ayer_tawar@moe.gov.my 05-6929 179 05-6929 179
197. PKG KAMUNTINGpkg_kamunting@moe.gov.my 05-8838 498 05-8837 264
198. PKG SERI AMPANGpkg_seri_ampang@moe.gov.my 05-5485 513 05-5485 513
199. PKG TEMOHpkg_temoh@moe.gov.my 05-4279 022 05-4199 022
200. PKG BERUASpkg_beruas@moe.gov.my 05-6749 141 05-6749 141
201. PKG LANGKAPpkg_langkap_prk@moe.gov.my 05-6592 258 05-6592 258
202. PKG SLIM RIVERpkg_slim_river@moe.gov.my 05-4528 309 05-4528 309
203. PKG GERIKpkg_gerik@moe.gov.my 05-7912 382 05-7912 382
204. PKG PARITpkg_parit@moe.gov.my 05-3772 457 05-3772 457
205. PKG TG. MALIMpkg_tanjung_malim@moe.gov.my 05-4598 145 05-4598 145
206. PKG KAMPONG GAJAHpkg_kampong_gajah@moe.gov.my 05-6311 442 05-6311 442
207. PKG SELEKOHpkg_selekoh@moe.gov.my 05-6489 869 05-6480 623
208. PKG TELUK INTANpkg_teluk_intan@moe.gov.my 05-6218 621 05-6214 904
209. PKG BATU KURAUpkg_batu_kurau@moe.gov.my 05-8880 662 05-8880 662
210. PKG LAHATpkg_lahat@moe.gov.my 05-2885 545 05-2885 545
211. PKG SITIAWANpkg_sitiawan@moe.gov.my 05-6919 006 05-6919 006
212. PKG DATO? PANGLIMA KINTApkg_dpk@moe.gov.my 05-2420 360 05-2415 513
213. PKG PANTAI REMISpkg_pantai_remis@moe.gov.my 05-6771 988 05-6771 988
214. PKG TALANGpkg_talang@moe.gov.my 05-7769 976 05-7769 976
215. PKG KAMPARpkg_kampar@moe.gov.my 05-4661 585 05-4661 585
216. PKG SELAMApkg_selama@moe.gov.my 05-8394 472 05-8931 768
217. PKG TELOK MEDANpkg_telok_medan@moe.gov.my 05-7212 484 05-7212 484
218. PKG BATU GAJAHpkg_batu_gajah@moe.gov.my 05-3662 760 05-3662 760
219. PKG KUALA KURAUpkg_kuala_kurau@moe.gov.my 05-7277 515 05-7277 515
220. PKG SIMPANGpkg_simpang@moe.gov.my 05-8470 226 05-8470 226
221. PKG CHENDERONG BALAIpkg_chenderong_balai@moe.gov.my 05-6512 314 05-6512 630
222. PKG MANONGpkg_manong@moe.gov.my 05-7430 433 05-7430 433
223. PKG TAIPINGpkg_taiping@moe.gov.my 05-8081 155 05-8081 155
224. PKG HUTAN MELINTANGpkg_hutan_melintang@moe.gov.my 05-6412 855 05-6412 855
225. PKG SEBERANG PERAKpkg_seberang_perak@moe.gov.my 05-6551 464 05-6551 464
226. PKG TASEKpkg_tasek@moe.gov.my 05-5473 294 05-5473 294
227. PKG BAGAN SERAIpkg_bagan_serai@moe.gov.my 05-7212 464 05-7210 305
228. PKG KOTA LAMA KANANpkg_kota_lama_kanan@moe.gov.my 05-7760 640 05-7760 640
229. PKG SUNGAI PARIpkg_sg_pari@moe.gov.my 05-2534 179 05-2415 513
230. PKG BOTApkg_bota@moe.gov.my 05-3761 494 05-3761 494
231. PKG MANJOIpkg_manjoi@moe.gov.my 05-5267 668 05-5267 668
232. PKG SUNGKAIpkg_sungkai@moe.gov.my 05-4387 514 05-4387 514
233. PKG GUNONG SEMANGGOLpkg_gsemanggol@moe.gov.my 05-8904 163 05-8904 163
234. PKG PENGKALAN HULUpkg_pengkalan_hulu@moe.gov.my 04-4778 486 04-4778 486
235. PKG TAPAH ROADpkg_tapah_road@moe.gov.my 05-4181 588 05-4181 588
236. PKG BAGAN DATOHpkg_bagan_datoh@moe.gov.my 05-6466 384 05-6466 384
237. PKG KATIpkg_kati@moe.gov.my 05-7771 672 05-7771 672
238. PKG SERI MANJUNGpkg_seri_manjung@moe.gov.my 05-6929 454 05-6929 454
239. PKG TRONGpkg_trong@moe.gov.my 05-8577 890 05-8577 890
240. PKG BIDORpkg_bidor@moe.gov.my 05-4343 377 05-4343 377
241. PKG LENGGONGpkg_lenggong@moe.gov.my 05-7678 101 05-7676 433
242. PKG SG. SIPUTpkg_sungai_siput@moe.gov.my 05-5986 242 05-5986 242
243. PKG SIMPANG EMPATpkg_simpang_4@moe.gov.my 04-9807 595 04-9805 157
244. PKG KAYANGpkg_kayang@moe.gov.my 04-9768 201 04-9781 302
245. PKG JEJAWIpkg_jejawi@moe.gov.my 04-9768 198 04-9768 198
246. PKG KANGARpkg_kangar@moe.gov.my 04-9761 761 04-9761 761
247. PKG TAMBUN TULANGpkg_tambun_tulang@moe.gov.my 04-9865 220 04-9865 220
248. PKG TITI TINGGIpkg_titi_tinggi@moe.gov.my 04-9493 157 04-9492 028
249. PKG ARAUpkg_arau@moe.gov.my 04-9863 407 04-9868 980
250. PKG TUNJONGpkg_tunjong@moe.gov.my 04-9381 634 04-9381 634
251. PKG BANGIpkg_bangi@moe.gov.my 03-8922 3994 03-8922 3994
252. PKG KUALA SELANGORpkg_kuala_selangor@moe.gov.my 03-3289 2949 03-3289 6749
253. PKG TELOK GADONGpkg_telok_gadong@moe.gov.my 03-3371 0867 03-3374 6224
254. PKG CHERASpkg_cheras@moe.gov.my 03-9074 7582 03-9074 7494
255. PKG RAWANGpkg_rawang@moe.gov.my 03-6091 0145 03-6091 0989
256. PKG KUALA KUBU BARUpkg_k_kubu_baru@moe.gov.my 03-6064 3457 03-6064 4876
257. PKG SG. BESARpkg_sg_besar@moe.gov.my 03-3224 1495 03-3224 6850
258. PKG AMPANGpkg_ampang@moe.gov.my 03-4293 3739 03-4293 3739
259. PKG KG. SOEHARTOpkg_kg_soeharto@moe.gov.my 03-6046 1141 03-6046 1718
260. PKG TG. KARANGpkg_tanjong_karang@moe.gov.my 03-3269 5505 03-3269 4787
261. PKG BUKIT BADONGpkg_bukit_badong@moe.gov.my 03-3279 1468 03-3279 3025
262. PKG PUCHONGpkg_puchong@moe.gov.my 03-8061 1744 03-8061 9096
263. PKG JALAN MERUpkg_jln_meru@moe.gov.my 03-3342 6299 03-3342 6299
264. PKG SG. AIR TAWARpkg_sg_air_tawar@moe.gov.my 03-3213 6864 03-3213 7475
265. PKG RANTAU PANJANG pkg_rantau_panjang@moe.gov.my 03-3271 0857 03-3271 7043
266. PKG KAPARpkg_kapar@moe.gov.my 03-3250 0816 03-3250 0816
267. PKG SUBANG JAYApkg_subang_jaya@moe.gov.my 03-5638 2935 03-5638 2935
268. PKG BATU LAUTpkg_batu_laut@moe.gov.my 03-3148 1146 03-3148 1146
269. PKG PELABUHAN KLANGpkg_pelabuhan_klang@moe.gov.my 03-3168 4299 03-3168 4950
270. PKG JERAMpkg_jeram@moe.gov.my 03-3264 8460 03-3264 6693
271. PKG SEMENYIHpkg_semenyih@moe.gov.my 03-8723 0586 03-8723 0586
272. PKG KANCHONG DARATpkg_kanchong_darat@moe.gov.my 03-3187 0534 03-3181 7262
273. PKG SIJANGKANGpkg_sijangkang@moe.gov.my 03-3122 8305 03-3122 1227
274. PKG KLANG BANDAR pkg_klang_bandar@moe.gov.my 03-3371 6485 03-3370 1753
275. PKG BATU 38pkg_batu_38@moe.gov.my 03-3216 3070 03-3216 3585
276. PKG PASIR PANJANGpkg_pasir_panjang@moe.gov.my 03-3241 0425 03-3241 1754
277. PKG HULU KLANGpkg_hulu_kelang@moe.gov.my 03-4107 7464 03-4108 6716
278. PKG SALAKpkg_salak@moe.gov.my 03-8706 1640 03-8706 4608
279. PKG KALUMPANGpkg_kalumpang@moe.gov.my 03-6049 2957 03-6049 2957
280. PKG SUNGAI PELEKpkg_sg_pelek@moe.gov.my 03-3141 2067 03-3141 3286
281. PKG BANTINGpkg_banting@moe.gov.my 03-3187 3048 03-3181 8224
282. PKG KUANGpkg_kuang@moe.gov.my 03-6038 3106 03-6038 1758
283. PKG GOMBAKpkg_gombak@moe.gov.my 03-6188 9897 03-6185 3997
284. PKG SABAK BERNAMpkg_sabak_bernam@moe.gov.my 03-3216 2957 03-3216 5624
285. PKG KAJANGpkg_kajang@moe.gov.my 03-8736 5950 03-8736 5950
286. PKG SG. CHOHpkg_sg_choh@moe.gov.my 03-6091 4654 03-6093 3243
287. PKG CHENEH BARUpkg_cheneh_baru@moe.gov.my 09-8734 044 09-8734 046
288. PKG MANIRpkg_manir@moe.gov.my 09-6154 444 09-6154 445
289. PKG PEROHpkg_peroh@moe.gov.my 09-6872 144 09-6872 145
290. PKG PULAU SERAIpkg_pulai_serai@moe.gov.my 09-8422 744 09-8422 745
291. PKG BUKIT PAYONGpkg_bukit_payung@moe.gov.my 09-6198 444 09-6198 445
292. PKG LANGKAPpkg_langkap_trg@moe.gov.my 09-6572 044 09-6572 045
293. PKG JERTEHpkg_jerteh@moe.gov.my 09-6902 044 09-6902 045
294. PKG PERMAISURIpkg_permaisuri@moe.gov.my 09-6092 044 09-6092 045
295. PKG BUKIT BESIpkg_bukit_besi@moe.gov.my 09-8337 229 09-8337 239
296. PKG KUALA BERANGpkg_kuala_berang@moe.gov.my 09-6825 144 09-6825 145
297. PKG BUKIT BESARpkg_bukit_besar@moe.gov.my 09-6235 544 09-6235 545
298. PKG PAKApkg_paka@moe.gov.my 09-8286 944 09-8286 945
299. PKG BINJAIpkg_binjai@moe.gov.my 09-8503 144 09-8503 144
300. PKG TENGKAWANGpkg_tengkawang@moe.gov.my 09-6818 744 09-6818 745
301. PKG KEMASEKpkg_kemasek@moe.gov.my 09-8662 244 09-8662 246
302. PKG MENGABANG TELIPOTpkg_mengabang_telipot@moe.gov.my 09-6692 144 09-6692 145
303. PKG SERI DUNGUNpkg_seri_dungun@moe.gov.my 09-8422 644 09-8422 645
304. PKG SERI PAYONGpkg_seri_payong@moe.gov.my 09-6061 844 09-6061 845
305. PKG DURIAN BURONGpkg_durian_burong@moe.gov.my 09-6230 544 09-6230 545
306. PKG MARANGpkg_marang@moe.gov.my 09-6188 044 09-6188 045
307. PKG TOK JIRINGpkg_tok_jiring@moe.gov.my 09-6670 344 09-6670 345
308. PKG RAJApkg_raja@moe.gov.my 09-6958 044 09-6958 045
309. PKG KUALA PENYUpkg_kuala_penyu@moe.gov.my 087-8848 30 087-8841 24
310. PKG TELUPIDpkg_telupid@moe.gov.my 089-5212 88 089-5212 88
311. PKG NABAWANpkg_nabawan@moe.gov.my 087-3661 54 087-3664 36
312. PKG BELURANpkg_beluran@moe.gov.my 089-5115 32 089-5115 32
313. PKG SANDAKANpkg_sandakan@moe.gov.my 089-2256 87 089-2256 87
314. PKG KOTA MARUDUpkg_kota_marudu@moe.gov.my 088-6618 76 088-6617 64
315. PKG TAWAUpkg_tawau@moe.gov.my 089-7119 08 089-7158 42
316. PKG MEMBAKUTpkg_membakut@moe.gov.my 087-8861 59 087-8895 04
317. PKG BEAUFORTpkg_beaufort@moe.gov.my 087-2241 46 087-2241 46
318. PKG RANAUpkg_ranau@moe.gov.my 088-8768 08 088-8768 08
319. PKG KOTA KINABALUpkg_kota_kinabalu@moe.gov.my 088-4928 73 088-4986 01
320. PKG TAMPARULIpkg_tamparuli@moe.gov.my 088-7832 97 088-7830 10
321. PKG LAHAD DATUpkg_lahad_datu@moe.gov.my 089-8854 42 089-8854 42
322. PKG PITASpkg_pitas@moe.gov.my 088-6135 66 088-6135 66
323. PKG KOTA BELUDpkg_kota_belud@moe.gov.my 088-9757 20 088-9752 72
324. PKG TAMBUNANpkg_tambunan@moe.gov.my 087-7748 66 087-7713 25
325. PKG KUNAKpkg_kunak@moe.gov.my 089-8517 35 089-8519 30
326. PKG TUARANpkg_tuaran@moe.gov.my 088-7878 34 088-7946 76
327. PKG PENAMPANGpkg_penampang@moe.gov.my 088-7616 08 088-7719 55
328. PKG KINABATANGANpkg_kinabatangan@moe.gov.my 089-5619 08 089-5619 08
329. PKG SIPITANGpkg_sipitang@moe.gov.my 087-8219 42 087-8219 42
330. PKG KUDATpkg_kudat@moe.gov.my 088-6120 39 088-6227 42
331. PKG TENOMpkg_tenom@moe.gov.my 087-7360 49 087-7360 49
332. PKG PAPARpkg_papar@moe.gov.my 088-9129 95 088-9150 34
333. PKG KENINGAUpkg_keningau@moe.gov.my 087-3359 26 087-3333 93 (PTPB)
334. PKG SEMPORNApkg_semporna@moe.gov.my 089-7819 43 089-7822 31
335. PKG LUBOK ANTUpkg_lubuk_antu@moe.gov.my 083-5846 17 083-5848 27
336. PKG SRI AMANpkg_sri_aman@moe.gov.my 083-3205 45 083-3205 46
337. PKG BARAMpkg_baram@moe.gov.my 085-7565 98 085-7551 78
338. PKG SARATOKpkg_saratok@moe.gov.my 083-4374 30 083-4380 23
339. PKG DAROpkg_daro@moe.gov.my 084-8235 54 084-8234 40
340. PKG LIMBANGpkg_limbang@moe.gov.my 085-2110 80 085-2194 04
341. PKG SONGpkg_song@moe.gov.my 084-7774 10 084-7774 10
342. PKG KANOWIT pkg_kanowit@moe.gov.my 010-5137 253 084-7530 26 (PPD)
343. PKG MUKAHpkg_mukah@moe.gov.my 084-8721 35 084-8721 35
344. PKG DALATpkg_dalat@moe.gov.my 084-8647 70 084-8647 70
345. PKG LAWASpkg_lawas@moe.gov.my 085-2839 79 085-2859 14
346. PKG SIMUNJANpkg_simunjan@moe.gov.my 082-8033 86 082-8033 86
347. PKG BINTULU pkg_bintulu@moe.gov.my 086-3304 66 086-3396 97
348. PKG MIRIpkg_miri@moe.gov.my 085-4361 49 085-4254 84
349. PKG BETONGpkg_betong@moe.gov.my 083-4727 57 083-4728 01
350. PKG KUCHINGpkg_kuching@moe.gov.my 082-4456 58 082-4456 58
351. PKG SIBUpkg_sibu@moe.gov.my 084-3163 84 084-3163 84
352. PKG MERADONGpkg_maradong@moe.gov.my 084-6913 88 084-6913 88
353. PKG BELAGApkg_belaga@moe.gov.my 084-4614 26 084-4614 64
354. PKG KAPITpkg_kapit@moe.gov.my 084-7992 62 084-7992 62
355. PKG SERIANpkg_serian@moe.gov.my 082-8752 20 082-8752 20
356. PKG LUNDUpkg_lundu@moe.gov.my 082-7354 59 082-7354 59
357. PKG SUBISpkg_subis@moe.gov.my 085-7195 22 085-7199 67
358. PKG BAUpkg_bau@moe.gov.my 082-7631 24 082-7626 85
359. PKG SARIKEIpkg_sarikei@moe.gov.my 084-6567 01 084-6567 01
360. PKG JULAUpkg_julau@moe.gov.my 084-7341 42 084-7349 80
361. PKG PUDUpkg_pudu@moe.gov.my 03-9222 8793 03-9223 5460
362. PKG KG. PANDANpkg_kg_pandan@moe.gov.my 03-9283 0550 03-9283 0568
363. PKG KERAMATpkg_keramat@moe.gov.my 03-2698 3567 03-2698 3577
364. PKG BANGSARpkg_bangsar@moe.gov.my 03-2282 8545 03-2283 3250
365. PKG SENTULpkg_sentul@moe.gov.my 03-4022 4029 03-4022 3972
366. PKG SEGAMBUT JAYApkg_segambut_jaya@moe.gov.my 03-6257 3605 03-6257 3463
367. PKG RANCHA-RANCHApkg_rancha_rancha@moe.gov.my 087-4651 21 087-4651 29