Portal Rasmi Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia
A- A A+ G A V

Penarafan SSQS 2016

Jul 15, 2016 | Super Admin

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan melaksanakan penarafan Pembestarian Sekolah menggunakan Smart School Qualification (SSQS) mulai 15 Julai hingga 30 Ogos 2016 untuk mengukur tahap pembestarian sekolah-sekolah Malaysia yang boleh digunakan sebagai salah satu indikator asas bagi mengukur tahap pencapaian Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, khususnya Anjakan 7, Memanfaatkan ICT bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran di Malaysia serta menjadi input kepada pelbagai program Pembestarian Sekolah dalam pembangunan sumber manusia dan tenaga kerja yang berteraskan pengetahuan (k-econnomy).

Bagi tujuan tersebut, sekolah-sekolah KPM akan melaksanakan penarafan melalui pautan mengikut negeri-negeri seperti di bawah:

1. Perlis
2. Kedah
3. Pulau Pinang
4. Perak
5. Selangor
6. Kuala Lumpur
7. Putrajaya
8. Negeri Sembilan
9. Melaka
10. Johor
11. Pahang
12. Terengganu
13. Kelantan
14. Sarawak
15. Sabah
16. Labuan

Last Updated on: Sep 01, 2016 by Super Admin Kembali