Portal Rasmi
Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

Pernyataan Mandat

Dalam tahun 1971 keputusan telah diambil untuk menubuhkan Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan. Projek penubuhan TV Pendidikan pula dimasukkan sebagai salah satu projek perkembangan pendidikan dalam Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975). Dengan geran Kerajaan Malaysia sebanyak M$6,457,000.00 dan pinjaman daripada International Bank of Reconstruction and Development sebanyak M$940,000.00 perkhidmatan TV Pendidikan telah dimulakan dengan jumlah biaya permulaan sebanyak M$11.3 juta. Pada 19hb Jun 1972, perkhidmatan TV Pendidikan ke sekolah-sekolah di Semenanjung Malaysia telah dilancarkan dengan rasminya oleh Perdana Menteri, Y.A.B. Tun Haji Abdul Razak bin Dato’ Hussein.

 

Tarikh Akhir Dikemaskini : 2019-05-23 10:11:14