Portal Rasmi
Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

Objektif Bahagian Sumber Dan Teknologi Pendidikan

OBJEKTIF

1.    Memastikan buku teks yang diperakui berkualiti berdasarkan proses kawalan kualiti yang ditetapkan.

2.    Memastikan buku teks dibekalkan ke sekolah dalam tempoh yang ditetapkan.

3.    Membangun bahan pembelajaran yang berkualiti dan mengintegrasi teknologi pendidikan untuk meningkatkan akses sumber ilmu kepada murid dan guru.
4.    Mengenal pasti alternatif teknologi pendidikan yang sesuai bagi kegunaan murid dan guru.
5.    Meningkatkan kecekapan pengurusan dan kemudahan pusat sumber bagi menyokong peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
6.    Meningkatkan amalan budaya membaca dalam kalangan murid.

7.    Memastikan semua sekolah mencapai tahap bestari

 

 

Tarikh Akhir Dikemaskini : 2019-05-23 10:11:01