Portal Rasmi
Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

Visi & Misi

VISI
Meneraju transformasi generasi bestari melalui sumber dan teknologi pendidikan.

MISI
Memacu pembangunan modal insan yang membudayakan penggunaan sumber dan pengintegrasian teknologi pendidikan serta mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat.

Membangunkan Potensi Individu Melalui Buku Teks Berkualiti.

Memajukan industri perbukuan negara melalui pembinaan budaya membaca dalam kalangan warga Malaysia.

 

 

Tarikh Akhir Dikemaskini : 2019-05-23 10:10:57