Portal Rasmi
Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

Pasukan Web

Bil Nama Jawatan Sektor Telefon Emel (@moe.gov.my)
1 Haji Zaidi bin Yazid
Pengarah Bahagian
Penasihat I Bahagian Teknologi Pendidikan    
2 Haji Mohd. Haliza Bin Mohd. Adnan
Timbalan Pengarah Pembangunan Pendidikan Bestari
Penasihat II
 
Bahagian Teknologi Pendidikan    
3 Teoh Boon Hai
Timbalan Pengarah Pembangunan Teknologi Pendidikan
Penasihat III Bahagian Teknologi Pendidikan    
4 Mohd Noor bin Hj. Asmawi
Ketua Unit (menjalankan tugas KPP)
Pengerusi Unit Pengurusan Portal Pendidikan
Sektor Pengurusan Aplikasi Pendidikan (PAP)
03-2081 7622 mohdnoor
5 Aminah Binti Hj Abd Mutalib
Pegawai Teknologi Maklumat
Pengurusan Web (Teknikal) Unit Pengurusan Portal Pendidikan
Sektor Pengurusan Aplikasi Pendidikan (PAP)
03-2081 7628 aminah
5 Sagunthaladevi a/p V. Muniandy
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Pengurusan Web

Unit Pengurusan Portal Pendidikan
Sektor Pengurusan Aplikasi Pendidikan (PAP)
03-2081 7633 sagunthala
6 Koh Chin Kiang
Penolong Pengarah
Pengurusan Kandungan Unit Infostruktur Teknologi Pendidikan,
Sektor Pengurusan Sumber Pendidikan (PSP)
03-2081 8176 kohck
7 Amir bin A. Bakar
Penolong Pengarah
Pengurusan Kandungan Unit Data & Kajian,
Sektor Pengurusan Strategik (SPS)
03-2081 8088 amir
8 Nurhazlina binti Nordin
Penolong Pengarah
Pengurusan Kandungan Unit Piawaian Bahan PdP Digital,
Sektor Teknologi Instruksional (STI)
03-2081 7663 nurhazlina
9 Mohd Farid bin Mohd Fuad Ooi
Penolong Pengarah
Pengurusan Kandungan Unit Teknik & Vokasional,
Sektor Pembangunan e-Pembelajaran (PEP)
03-2081 8053 faridooi
10 Saiful Hafizuddin bin Azmi
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Pengurusan Kandungan Unit Pengurusan Repositori,
Sektor Repositori dan Rangkaian (RR)
03-2081 8032 saifulhafiz
11 Ahmad bin Taba
Penolong Pengarah
Pengurusan Kandungan Unit Sokongan & Aset ICT,
Sektor Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Pendidikan (TMKP)
03-2081 7606 ahmad_taba
12 Mohd Izwan bin Mohd Khalit
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Pengurusan Kandungan Unit Penyelarasan Penerbitan,
Sektor Penyiaran Pendidikan (PP)
03-2081 7775 izwan

 

Tarikh Akhir Dikemaskini : 2018-04-26 15:36:27