Portal Rasmi
Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

PERTANDINGAN PEMBANGUNAN APLIKASI STEM (ANDROID) MySTEMapps Challenge 2018 - Inisiatif #49 PENGUKUHAN PENDIDIKAN STEM

 

PENGENALAN

Pertandingan Aplikasi STEM KPM 2018 ini dianjurkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di bawah Inisiatif #49 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025: Pengukuhan Pendidikan STEM yang diterajui oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) KPM.

OBJEKTIF

Pertandingan ini bertujuan untuk mencungkil bakat murid dalam industri pembangunan aplikasi, di samping menggalakkan penghasilan bahan kreatif melalui teknologi seiring dengan Anjakan ke-7 PPPM 2013-2025, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia dan Inisiatif ke-3 Digital Malaysia (DM) yang bercita-cita untuk memastikan bahawa semua belia Malaysia dilengkapi dengan kemahiran digital serta kecekapan yang diperlukan untuk tenaga kerja masa depan menjelang tahun 2020.

TARIKH TUTUP

18 September 2018 (Selasa)

PELAKSANAAN

Surat Hebahan     

Garis Panduan Pertandingan Aplikasi STEM KPM 2018

Poster Pertandingan

Untuk sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi Mohd Farid bin Mohd Fuad Ooi, Sektor Pembangunan e-Pembelajaran di talian 03-2081 8053.

 

Tarikh Akhir Dikemaskini : 2019-06-25 06:40:53