Portal Rasmi
Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

Smart School Qualification Standards (SSQS) mulai 16 Julai hingga 30 Ogos 2018

 

PENARAFAN PEMBESTARIAN SEKOLAH

 

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan melaksanakan penarafan Pembestarian Sekolah menggunakan Smart School Qualification Standards (SSQS) mulai 16 Julai hingga 30 Ogos 2018 untuk mengukur tahap pembestarian sekolah-sekolah Malaysia yang boleh digunakan sebagai salah satu indikator asas bagi mengukur tahap pencapaian Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, khususnya Anjakan 7, Memanfaatkan ICT bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran di Malaysia serta menjadi input kepada pelbagai program Pembestarian Sekolah dalam pembangunan sumber manusia dan tenaga kerja yang berteraskan pengetahuan (k-economy).

 

Bagi tujuan tersebut, sekolah-sekolah KPM akan melaksanakan penarafan Pembestarian Sekolah mengikut negeri masing-masing seperti berikut:

 

 

JOHOR

KEDAH

KELANTAN

KUALA LUMPUR

LABUAN

MELAKA

NEGERI SEMBILAN

PULAU PINANG

PAHANG

PERAK

PERLIS

PUTRAJAYA

SABAH

SARAWAK

SELANGOR

 

TERENGGANU

 

 

Tarikh Akhir Dikemaskini : 2019-06-25 06:39:37