Portal Rasmi
Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

Sebut Harga Bagi Kerja- Kerja Penyenggaraan Dan Pembaikan Sistem DC Elektrik Van Siaran Luar, Bahagian Teknologi Pendidikan

Kod Tender Tawaran Sebut Harga 21/2018
Tarikh Iklan Disiarkan 28 Mei 2018
Tarikh Tutup 7  Jun 2018
Tajuk Bahan/Muat Turun Tawaran Sebut Harga Syarat dan Peraturan Sebutharga

 

Tarikh Akhir Dikemaskini : 2019-06-25 06:41:22