Portal Rasmi
Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

SH09/2018-Kerja–kerja Pembaikan Dan Penyelenggaraan Sivil Tahun 2018 Di Kompleks Bahagian Teknologi Pendidikan, Kuala Lumpur

Kod Tender Tawaran Sebut Harga 09/2018
Tarikh Iklan Disiarkan 15 Mac 2018
Tarikh Tutup 27 Mac2018
Tajuk Bahan/Muat Turun Tawaran Sebut Harga Syarat dan Peraturan Sebutharga

 

Tarikh Akhir Dikemaskini : 2019-03-25 12:32:37