Portal Rasmi
Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

Anugerah Pembestarian Sekolah 2017

 

Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Bahagian Teknologi Pendidikan, akan melaksanakan Anugerah Pembestarian Sekolah 2017 (APS 2017) peringkat kebangsaan pada November 2017. APS2017 ini memberi peluang kepada sekolah, guru, dan murid untuk mendapat pengiktrafan atas kecemerlangan dan kejayaan dalam pelaksanaan aktiviti Pembestarian Sekolah, selari dengan Anjakan 7 iaitu Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan Kualiti Pembelajaran di Malaysia serta menjadi output kepada pelbagai program Pembestarian Sekolah  dalam pembangunan sumber manusia dan tenaga kerja yang berteraskan pengetahuan (k-economy).

Bil.

Kategori

PENERANGAN

KAEDAH

Kategori Sekolah Bestari Cemerlang

     

 

1.0

Terbaik Pembestarian Sekolah

 

 

1.1

NEGERI

 

Pencapaian terbaik negeri dalam SSQS 2017

Pemilihan diperingkat KPM

1.2

Sekolah Rendah

Sekolah Bestari Cemerlang ialah sekolah yang menyediakan persekitaran kondusif kepada warga sekolah,  membudayakan ICT dalam PdP dan PdT dan mencapai kejayaan cemerlang dalam Pembestarian Sekolah

BTPN akan menghantar satu calon SK, SM, SKM dan SPKhas berdasarkan persetujuan jawatankuasa pemilihan peringkat negeri ke BTP

1.3

Sekolah Menangah

1.4

Sekolah Kurang Murid

1.5

Sekolah Pendidikan Khas

 

2.0

Pusat Sumber Sekolah

 

Surat telah diedarkan ke negeri

2.1

Sekolah Rendah

2.2

Sekolah Menangah

2.3

Sekolah Kurang Murid

2.4

Sekolah Pendidikan Khas

3.0

Penggunaan VLE

 

 

3.1

Negeri

Pencapaian terbaik negeri dalam penggunaan VLE 2017 mengikut kategori

PMOICT, Best dan Frog akan membuat keputusan bersama berdasarkan data VLE

3.2

4G

3.3

4G (SKM)

3.4

ADSL

3.5

ADSL (SKM)

3.6

VSAT

3.7

VSAT (SKM)

Kategori Guru Bestari Cemerlang

4.0

IKON GPB/GPICT

IKON GPB/GPICT adalah guru yang menjadi pengerak terbaik dalam pelaksanaan Pembestarian Sekolah

Calon perlu mengisi borang secara online melalui portal BTP

Setiap BTPN akan menghantar satu calon IKON GPB/GPICT berdasarkan persetujuan jawatankuasa pemilihan peringkat negeri.

5.0

IKON GPM/Penyelaras PSS

 

IKON GPM/Penyelaras PSS adalah guru yang menjadi pengerak terbaik dalam pelaksanaan pengurusan Pusat Sumber Sekolah dan Gerakan Membaca

Calon perlu mengisi borang secara online melalui portal BTP

Setiap BTPN akan menghantar satu calon IKON GPM/Penyelaras PSS berdasarkan persetujuan jawatankuasa pemilihan peringkat negeri.

6.0

IKON GURU TEKNOLOGI PENDIDIKAN

 

 

6.1

Pengajaran dan Pembelajaran Syarat:

  1. Sekurang-kurang tiga tahun menjadi guru
  2. Aktif menggunakan inasitif KPM

IKON Guru Teknologi Pendidikan dalam PdP adalah guru yang menggunakan inasitif KPM dan teknologi secara maksimum dalam PdP dan memberi kesan positif kepada murid

Calon perlu mengisi borang secara online melalui portal BTP

Setiap BTPN akan menghantar satu calon IKON Guru Teknologi Pendidikan dalam PdP berdasarkan persetujuan jawatankuasa pemilihan peringkat negeri.

6.2

Pencapaian Antarabangsa

Guru yang telah mendapat pengiktrafan di peringkat antarabangsa dalam teknologi pendidikan

Calon perlu mengisi borang secara online melalui portal BTP. Satu Jawatankuasa pemilihan akan diadakan diperingkat KPM

Kategori Murid Bestari Cemerlang

7.0

Pengiktrafan murid yang menyertai pertandingan di peringkat kebangsaan /  antarabangsa dalam ICT

 

Murid yang telah memenangi pertandingan di peringkat kebangsaan / antarabangsa dalam ICT

Calon perlu mengisi borang secara online melalui portal BTP berkaitan

  • Pengkomputan Fizikal (Physical Computing) - cth. Block-based Coding, Syntax-based Coding, Embedded Systems, Robotics
  • Rekabentuk (Design) - cth. 3-D Printing, Engineering
  • Media Kreatif (Creative Media) - cth. Pmbangunan Perisian Permainan (Game Apps Development), Animation
  • Pemikiran Komputasional (Computational Thinking)

Satu Jawatankuasa pemilihan akan diadakan diperingkat KPM

8.0

Pembangunan Perisian Permainan

SM (Ting 1-5)

Surat berasingan akan dikeluarkan

9.0

Digital Story Telling Animation

SR SM

Telah dilaksanakan. Tarikh tutup penghantaran kepada BTP adalah pada 30 Ogos 2017

10

Video CyberSAFE in Schools

SR , SM Rendah , SM Atas

Surat berasingan akan dikeluarkan

Borang Ikon Pembestarian Sekolah

Borang Pengiktirafan / Pencapaian Antarabangsa

Templet Profil

 

 

 

Tarikh Akhir Dikemaskini : 2019-01-18 06:21:27