Portal Rasmi
Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

Anugerah Pembestarian Sekolah 2017

 

Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Bahagian Teknologi Pendidikan, akan melaksanakan Anugerah Pembestarian Sekolah 2017 (APS 2017) peringkat kebangsaan pada November 2017. APS2017 ini memberi peluang kepada sekolah, guru, dan murid untuk mendapat pengiktrafan atas kecemerlangan dan kejayaan dalam pelaksanaan aktiviti Pembestarian Sekolah, selari dengan Anjakan 7 iaitu Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan Kualiti Pembelajaran di Malaysia serta menjadi output kepada pelbagai program Pembestarian Sekolah dalam pembangunan sumber manusia dan tenaga kerja yang berteraskan pengetahuan (k-economy).

Bil.

Kategori

PENERANGAN

KAEDAH

HADIAH

Kategori Sekolah Bestari Cemerlang

     

 

 

1.0

Terbaik Pembestarian Sekolah

 

 

 

1.1

NEGERI

Syarat:

100% mencapai Penarafan Pembestarian Sekolah

Pencapaian terbaik negeri dalam SSQS 2017

Pemilihan diperingkat KPM

1, 2, 3

1.2

Sekolah Rendah

Sekolah Bestari Cemerlang ialah sekolah yang menyediakan persekitaran kondusif kepada warga sekolah, membudayakan ICT dalam PdP dan PdT dan mencapai kejayaan cemerlang dalam Pembestarian Sekolah

BTPN akan menghantar satu calon SK, SM, SKM dan SPKhas berdasarkan persetujuan jawatankuasa pemilihan peringkat negeri ke BTP

1, 2, 3

1.3

Sekolah Menangah

1, 2, 3

1.4

Sekolah Kurang Murid

1

1.5

Sekolah Pendidikan Khas

1

Syarat:

 1. 5 Bintang SSQS 2017
 2. Mencapai KPI VLE
 3. Bukan Pemenang tempat 1, 2 dan 3 dalam Anugerah SSQS 2015 & 2016

 

2.0

Pusat Sumber Sekolah

 

Surat telah diedarkan ke negeri

 

2.1

Sekolah Rendah

1, 2, 3, 4,5

2.2

Sekolah Menangah

1, 2, 3, 4,5

2.3

Sekolah Kurang Murid

1

2.4

Sekolah Pendidikan Khas

1

3.0

Penggunaan VLE

 

 

 

3.1

Negeri

Pencapaian terbaik negeri dalam penggunaan VLE 2017 mengikut kategori

PMOICT, BTP dan Frog Asia akan membuat keputusan bersama berdasarkan data VLE

1, 2, 3

3.2

4G

1, 2, 3

3.3

4G (SKM)

1

3.4

ADSL

1, 2, 3

3.5

ADSL (SKM)

1

3.6

VSAT

1, 2, 3

3.7

VSAT (SKM)

1

 

 

 

 

 

Kategori Guru Bestari Cemerlang

4.0

IKON GPB/GPICT

Syarat:

 1. Sekurang-kurang tiga tahun sebagai GPB/GPICT
 2. Sekolah mesti mendapat 4 atau 5 bintang dalam Penarafan Pembestarian Sekolah
 3. Aktif menggunakan dan menggalakkan inasitif KPM

IKON GPB/GPICT adalah guru yang menjadi pengerak terbaik dalam pelaksanaan Pembestarian Sekolah

Calon perlu mengisi borang secara online melalui portal BTP

Setiap BTPN akan menghantar satu calon IKON GPB/GPICT berdasarkan persetujuan jawatankuasa pemilihan peringkat negeri.

 

1

5.0

IKON GPM/Penyelaras PSS

Syarat:

 1. Sekurang-kurang tiga tahun sebagai GPM/Penyelaras PSS
 2. Sekolah mesti mendapat 4 atau 5 bintang dalam Penarafan Pembestarian Sekolah
 3. Aktif menggunakan dan menggalakkan inasitif KPM

 

IKON GPM/Penyelaras PSS adalah guru yang menjadi pengerak terbaik dalam pelaksanaan pengurusan Pusat Sumber Sekolah dan Gerakan Membaca

Calon perlu mengisi borang secara online melalui portal BTP

Setiap BTPN akan menghantar satu calon IKON GPM/Penyelaras PSS berdasarkan persetujuan jawatankuasa pemilihan peringkat negeri.

 

1

6.0

IKON GURU TEKNOLOGI PENDIDIKAN

 

 

 

6.1

Pengajaran dan Pembelajaran Syarat:

 1. Sekurang-kurang tiga tahun menjadi guru
 2. Aktif menggunakan inasitif KPM

 

IKON Guru Teknologi Pendidikan dalam PdP adalah guru yang menggunakan inasitif KPM dan teknologi secara maksimum dalam PdP dan memberi kesan positif kepada murid

Calon perlu mengisi borang secara online melalui portal BTP

Setiap BTPN akan menghantar satu calon IKON Guru Teknologi Pendidikan dalam PdP berdasarkan persetujuan jawatankuasa pemilihan peringkat negeri.

 

 

1

6.2

Pencapaian Antarabangsa

Guru yang telah mendapat pengiktrafan di peringkat antarabangsa dalam teknologi pendidikan

Calon perlu mengisi borang secara online melalui portal BTP. Satu Jawatankuasa pemilihan akan diadakan diperingkat KPM

Sijil

     

 

 

Kategori Murid Bestari Cemerlang

7.0

Pengiktrafan murid yang menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa dalam ICT

 

Murid yang telah memenangi pertandingan di peringkat antarabangsa dalam ICT

Calon perlu mengisi borang secara online melalui portal BTP

Satu Jawatankuasa pemilihan akan diadakan diperingkat KPM

Sijil

8.0

Pembangunan Perisian Permainan

SM (Ting 1-5)

Surat berasingan akan dikeluarkan

1, 2, 3

9.0

Digital Story Telling Animation

SR SM

Telah dilaksanakan. Tarikh tutup penghantaran kepada BTP adalah pada 30 Ogos 2017

1, 2, 3

10

Video CyberSAFE in Schools

SR , SM Rendah , SM Atas

Surat berasingan akan dikeluarkan 1, 2, 3

 

Borang Ikon Pembestarian Sekolah

Borang Pengiktirafan / Pencapaian Antarabangsa

Templet Profil

 

Tarikh Akhir Dikemaskini : 2018-10-21 04:36:24