Portal Rasmi
Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

5th National ICT Security Discourse: CyberSAFE Challenge Trophy 2017

 

LATAR BELAKANG

Pertandingan Wacana Keselamatan ICT (NICTSeD) merupakan program anjuran CyberSecurity Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi  Malaysia (MOSTI). Sejak penganjurannya pada tahun 2013, program ini telah berjaya mencapai matlamat melalui cara yang kreatif untuk menarik minat pelajar dan guru tentang pengetahuan keselamatan siber.

Objektif utama program ini adalah untuk menggalakkan pemikiran kreatif dan kritikal peserta tentang isu internet dan teknologi semasa yang dibincangkan pada skala global, bagaimana talian risiko dan cabaran dapat diatasi, serta mendidik guru dan pelajar ke arah menjadi pengguna internet yang pintar dan beretika.

INFO TERKINI

Pusingan Kelayakan terbuka kepada semua sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Pendaftaran ini dibuka mulai 18 April hingga 17 Mei 2017.Segala maklumat berkaitan pendaftaran dan syarat pertandingan boleh layari melalui alamat url berikut: https://forms.cybersecurity.my/index.php/cybersafe-nictsed 

Segala pertanyaan dan kesulitan tentang perkara ini boleh diajukan terus ke alamat emel berikut:nictsed@cybersecurity.my

 

 

Tarikh Akhir Dikemaskini : 2018-12-14 07:54:15