Portal Rasmi
Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

e-Guru

 

Portal Video e-Guru merupakan Inisiatif 94 PPPM 2013-2015. PEMBANGUNAN PORTAL DAN PERPUSTAKAAN VIDEO e-GURU.

Bahan video e-Guru diterbitkan khas untuk guru bagi tujuan membantu meningkatkan amalan profesionalisme dalam pengajaran di bilik darjah. Video e-Guru dihasilkan sebagai bahan media rujukan untuk perkongsian amalan pengajaran yang boleh dicontohi ke arah peningkatan kualiti PdP guru-guru di bilik darjah.

Kandungan video e-Guru adalah berdasarkan Aspek 4, SKPM 2010.

Portal video e-Guru boleh diakses melalui www.eduwebtv.com/eguru. Sehingga Jun 2016, terdapat sejumlah 315 video PdP di bilik darjah yang terdiri daripada 15 matapelajaran sekolah rendah dan menengah.

 

Tarikh Akhir Dikemaskini : 2019-05-23 10:14:01