Panduan Untuk Sekolah Talian 4G

  1. Borang ini perlu diisi oleh Guru ICT / Penyelaras ICT atau guru yang dipertanggungjawab oleh pihak sekolah
  2. Diisi oleh sekolah yang mempunyai talian 4G sahaja.
  3. MAKMAL KOMPUTER yang dimaksudkan dalam dokumen ini ialah Makmal dibawah projek pembekalan komputer ke sekolah KPM.
  4. Makmal-makmal yang diwujudkan atas inisiatif sekolah, sumbangan pihak Swasta, atau atas keperluan mata pelajaran tertentu tidak diambil kira sebagai Makmal Komputer yang akan menerima profil baharu Bandwidth
  5. Cetak borang yang berkenaan sebanyak 4 salinan.
  6. Borang yang telah lengkap diisi berserta pengesahan Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan dan cop sekolah perlu di “scan’ dan di emel kepada pmoict@moe.gov.my seterusnya.
  7. Sila kembalikan 3 borang asal yang telah dilengkapkan berserta pengesahan Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan dan cop sekolah kepada alamat berikut:
Bahagian Teknologi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Persiaran Bukit Kiara,
50604 Kuala Lumpur.
(u.p.: Sekretariat PMO-KPM)

 

KATEGORI MAKMAL ZOOM OCPE
1 MAKMAL KOMPUTER SAHAJA 6 Mbps 6 Mbps

SAP

SPP

SAP

SPP
1 MAKMAL KOMPUTER DENGAN 1 CHROMELAB 10 Mbps 10 Mbps

SAP

SPP

SAP

SPP
1 MAKMAL KOMPUTER DENGAN 2 CHROMELAB 15 Mbps 15 Mbps

SAP

SPP
LAIN-LAIN DOKUMEN PANDUAN
DOKUMEN
KLIK UNTUK MUAT TURUN
PANDUAN PENYELESAIAN TROUBLESHOOTING FROG APPLIANCE (B. INGGERIS)
PANDUAN FROG APPLIANCE
PELAKSANAAN 1BESTARINET HTTP URL
FILTERING SECARA WHITELISTING
MANUAL KEMASKINI TRANSPORT SECURITY LAYER (TLS)
MANUAL PENGUJIAN LEBAR JALUR (ZOOM)
MANUAL PENGUJIAN LEBAR JALUR (OCPE)
MANUAL PENGUJIAN LEBAR JALUR (DF)
 
PELAN DATA GURU
NAMA FAIL
LAMPIRAN
PANDUAN AMALAN PENDIDIKAN DENGAN
TELEFON PINTAR ALTITUDE
ALIRAN PROSES PELAN DATA GURU
BORANG MAKLUMAT GURU DAN CADANGAN SASARAN TARIKH PENGHANTARAN (bmgst_v1) - UNTUK KEGUNAAN JPN
PERAKUAN PERBEKALAN PERKHIDMATAN PELAN DATA GURU (bppp_v1) & BORANG MAKLUMAT GURU (bmg_v1) - UNTUK KEGUNAAN PPD
 
BORANG SERVICE ORDER [RMA - RETURN MERCHANDISE AUTHORIZATION] (bsopr_v1) - UNTUK KEGUNAAN JPN
BORANG SERVICE ORDER PERMOHONAN BAHARU (bsopdgb_v.1.0) - UNTUK KEGUNAAN JPN
BORANG SERVICE ORDER PENAMATAN PERKHIDMATAN PELAN DATA (bsopdg_v1) - UNTUK KEGUNAAN JPN
BORANG PERMOHONAN BAHARU (bppdgb_v2) - UNTUK KEGUNAAN GURU
BORANG PENAMATAN PERKHIDMATAN PELAN DATA (bp_v2) - UNTUK KEGUNAAN GURU
BORANG MAKLUMAT GURU BERPINDAH (bmgb_v2) - UNTUK KEGUNAAN GURU
GARIS PANDUAN SEMAKAN PERANTI
Tarikh Akhir Dikemaskini : 2019-06-25 06:41:42