Panduan Untuk Sekolah Talian 4G

  1. Borang ini perlu diisi oleh Guru ICT / Penyelaras ICT atau guru yang dipertanggungjawab oleh pihak sekolah
  2. Diisi oleh sekolah yang mempunyai talian 4G sahaja.
  3. MAKMAL KOMPUTER yang dimaksudkan dalam dokumen ini ialah Makmal dibawah projek pembekalan komputer ke sekolah KPM.
  4. Makmal-makmal yang diwujudkan atas inisiatif sekolah, sumbangan pihak Swasta, atau atas keperluan mata pelajaran tertentu tidak diambil kira sebagai Makmal Komputer yang akan menerima profil baharu Bandwidth
  5. Cetak borang yang berkenaan sebanyak 4 salinan.
  6. Borang yang telah lengkap diisi berserta pengesahan Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan dan cop sekolah perlu di “scan’ dan di emel kepada pmoict@moe.gov.my seterusnya.
  7. Sila kembalikan 3 borang asal yang telah dilengkapkan berserta pengesahan Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan dan cop sekolah kepada alamat berikut:
Bahagian Teknologi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Persiaran Bukit Kiara,
50604 Kuala Lumpur.
(u.p.: Sekretariat PMO-KPM)

 

KATEGORI MAKMAL ZOOM OCPE
1 MAKMAL KOMPUTER SAHAJA 6 Mbps 6 Mbps
SAP SPP SAP SPP
1 MAKMAL KOMPUTER DENGAN 1 CHROMELAB 10 Mbps 10 Mbps
SAP SPP SAP SPP
1 MAKMAL KOMPUTER DENGAN 2 CHROMELAB 15 Mbps 15 Mbps
SAP SPP
LAIN-LAIN DOKUMEN PANDUAN
DOCUMENT
KLIK UNTUK MUAT TURUN
PANDUAN FROG APPLIANCE
PELAKSANAAN 1BESTARINET HTTP URL
FILTERING SECARA WHITELISTING

 

DATA PLAN 2GB DAN ALTITUDE
NAMA FAIL
LAMPIRAN
PANDUAN AMALAN PENDIDIKAN DENGAN
TELEFON PINTAR ALTITUDE
SOP PENGEDARAN PELAN DATA DAN ALTITUDE
SOP PERMOHONAN BARU PELAN DATA
DAN ALTITUDE
SOALAN LAZIM PELAN DATA GURU 2GB
PANDUAN PELAN DATA GURU PDF
BORANG PENGESAHAN PENERIMAAN
Tarikh Akhir Dikemaskini : 2017-06-15 12:27:42